top of page

Col·lecció Ayurvèdica

L’Ayurveda és la medicina tradicional de la Índia, el seu nom està compost per les paraules sànscrites ayur que significa “durada de la vida” i veda que significa “veritat o coneixement”. Prové dels Vedas o llibres sagrats del coneixement ancestral hindú o altrament dits “reveladors de les veritats divines”.
Segons l’Ayurveda podem diferenciar 3 doshas o constitucions bàsiques que es donen en cada persona; que són VATA, PITHA i KAPHA. En cada ésser es potencia un d’ells donant lloc a unes característiques físiques, mentals, emocionals concretes que defineixen a la persona. Quan hi ha un problema de salut, significa que s’està produint un desequilibri dels doshas, o sigui que un o més d’un d’ells està potenciant en excès les seves qualitats en l’organisme.

bottom of page